πŸ’• - romantic interest
πŸ’” - broken up
πŸ“ - we were good friends
🌺 - family
🌈 - found
πŸ”₯ - actively searching for
⚑ - do not interact

πŸ’”πŸ’•πŸ“πŸ”₯ConnieπŸ”₯πŸ“πŸ’•πŸ’”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.